Info


Kulmakunnan jätit -katutapahtumat Helsingissä 18.-23.8. 2012

Millaisia omakuvia kaupunkimme synnyttää? Mitä merkityksiä annamme omille kotikulmillemme ja ympäristöllemme? Onko paikalla henkeä? Miten oma kokemus eroaa tietyn paikan yleisestä maineesta?

Kulmakunnan jätit (Giants of the Hoods) on yhteisöllinen ja osallistava kaupunkitaideprojekti, joka pyrkii haastamaan eri asuinpaikkoihin liitettyjä stereotypioita, sekä etsimään paikallisia ja yhteisöllisiä erityispiirteitä ihmisten omista elämänkokemuksista.

Kulmakunnan jätit -katutapahtumissa luodaan yhdessä omaa kulmakuntaa edustavia jättiläishahmoja, jotka projisoidaan julkiseen kaupunkitilaan. Osallistujat voivat tapahtuman aikana tuunata jättejä näköisikseen, sekä lähettää niille tekstiviesteillä puhekuplia. Lisäksi jättejä tanssitetaan DJ-musiikin tahdissa, siten että osallistujien oma tanssiliike siirretään tietokonelaitteiston avulla projisoiduille hahmoille. Tapahtumia järjestetään Helsingin eri kaupunginosissa elokuussa 2012 pimeän tultua.

Kussakin tapahtumapaikassa “kulmakunnan jätit” kuvaavat kaupunginosan identiteettiä ja henkeä. Lähtökohta jättihahmoille on luotu katuhaastatteluissa, joissa asukkaat kertovat kokemuksiaan omista kotikulmistaan. Tapahtuman aikana asuinaluetta kuvaavia hahmoja muokataan yhdessä: osallistujat voivat kuvauttaa itsensä tapahtumapaikalla ja korvata osan jättihahmosta omalla kuvallaan. Lisäksi jäteille voi lisätä digitaalista rekvisiittaa ja taustakuvia sekä lähettää puhekuplia, jotka ilmestyvät animoituina projisointiin. Jatkuvasti muuttuvien ja tanssitettavien jättihahmojen avulla osallistujat keskustelevat ja luovat näkemystä siitä, miten paikallisuus ilmenee juuri heille.

Taustaa ja tavoitteet

Giants of the Hoods -projekti alkoi vuonna 2010 Helsingissä ja Liverpoolissa järjestetyillä katutapahtumilla ja osana Media Facades -festivaalia. Projektin tämän hetkisessä vaiheessa sen soveltuvuutta kokeillaan eri ikäisten ja taustaisten osallistujien kanssa, mm. lasten mediataidefestivaalilla Hollannissa sekä välineenä sosiaalityöhön nuorten parissa. Kadulla järjestettävät tapahtumat vaihtelevat kooltaan isoista kaupunkifestivaaleista pieniin kokoontumisiin sillan alla.

Projektin lähtökohta on ollut halu kehittää kaupunkitilaan mediataidetta, joka osallistaa paikallisia asukkaita ja tuo kulttuuria myös sellaisiin ympäristöihin, joissa sitä ei ole yleensä tarjolla. Työskentelyssä on noussut esiin seuraavia kysymyksiä: Miten paikalliset identiteetit voivat aikana, jolloin kulttuuri on yhä enemmän digitaalisen ja sosiaalisen median yhtenäistämää? Saavatko tavalliset asukkaat äänensä kuuluviin kaupunkitilassa, joka on entistä yksityisempää? Kenen kaupungissa asumme, ja millä ehdoin?

Projektin tavoite on lisätä keskustelua kaupunki-identiteetistä, voimistaa kokemusta yhteisöllisyydestä, sekä elävöittää suhdettamme kaupunkiympäristöön. Katutapahtumissa kaupunkilaiset voivat ottaa hetkellisesti haltuun omien kotikulmiensa julkikuvan. Tämä tapahtuu helposti lähestyttävällä ja karnevalistisella tavalla, yhteisöllisen tanssimisen ja jättihahmojen luomisen kautta.

Kulmakunnan jätit (Giants of the Hoods) matkaa Helsingin tapahtumien jälkeen 31.8.-1.9. Farbfest-kaupunkifestivaalille Saksaan, Dessauhun, ja sen jälkeen Cinekid-festivaalille, joka on Amsterdamissa lokakuussa järjestettävä lasten mediataidefestivaali.

Kulmakunnan jätit -projekti käyttää jättien tanssittamiseen uutta liikkeentunnistukseen perustuvaa mediateknologiaa. Projekti on yksi AVEKin Digidemo-tukea saaneista kehityshankkeista vuonna 2012.

Lisää tietoa ja osallistumisohjeita netissä:
Projektin omat nettisivut: http://www.giantsofthehoods.com
Facebookissa projektin sivu löytyy hakusanoilla “Giants of the Hoods”

Farbfest-festivaali (Saksassa, Dessaussa): http://www.farbfest-dessau.de
Cinekid-festivaali (Amsterdamissa): http://www.cinekid.nl
Media Facades festivaali: http://m-cult.org/projects/media-facades-festival-helsinki-2012


 

The ‘Giants of the Hoods’ concept

A mobile interactive media set with a projector, cameras and a dance area is set up in the evening in a neighborhood of the city. The local residents and passers-by have a chance to participate in a street performance and interactice VJing to momentarily change the nature and purpose of that public place.

‘Giants of the Hoods’ is an interactive street dance and VJ event in which participants create their own cut-out type virtual characters, and then make them follow their own dance movements by dancing in front of a camera and computer system. The dancing ‘Giant’ characters are projected in big size on a nearby building. The event has an easy-going atmosphere and a vigorous drive with music played by a DJ.

The ‘Giant’ characters are representative figures of that particular neighborhood, based on urban stories and created by local residents. In the course of the event they are collectively modified with body parts from participants, new props, speech bubbles and video scratching, to create endless new interpretations of the local identities.

Giants of the Hoods is a guerilla art influenced participative street event. The project aims to create an easily accessible and playful platform for embodied dialogues on local identity and urban lifestyles. The project calls people to be empowered by their shared identities, and to momentarily reclaim their own neighborhood.

The project premiered initially as part of the European Media Facades Festival in 2010. It was also part of the Helsinki Festival (Helsingin juhlaviikot) 2010. Six public street events were arranged in Helsinki and Liverpool, UK, complemented by workshops with local residents, street interviews, and small-scale rehearsal gigs.

The current development of the ‘Giants’ involves development of an event concept that can be easily adapted to various purposes (festivals, street events, children’s events), and localized to different cultures.

 

Strengths of the concept

Urban screens and media content in the city space have become commonplace in past years. Most of the content is however not only exclusively commercial but also positions the audience in a passive role as mere consumers and spectators. The Giants of the Hoods represents new thinking in this, firstly since it involves the audience and passers-by in participative media events that are easy to attend, and secondly since it has a plenty of cultural value in addition to mere fun or marketing.

The core concept is simple and it is not associated with any particular music style or subculture, thus it has the potential to appeal to people of different ages and cultures. With a proper selection of music and narration, the events are well-suited to the whole family.

The concept focuses on identities in an urban neighborhood or other group of reference in a light-hearted way, thus makes it easier to deal with people who are different. In a time when the confrontation between groups of different political or ethnic background seems to rise in our society there is demand for multi-cultural media education and consequently for this kind of projects.

Another educational or therapeutic aspect is the empowerment that can be gained as the Giant characters are collectively created in workshops with local residents, by gently reflecting on the shared identities. Likewise, the Giants workshops could provide empowerment to any group of participants, also at workplaces, schools and other groups of reference.